Referat fra bestyrelsesmøde 19/2 2018

Referatet kan ses i PDF-format neden for.

Ref. af 190218