Referat fra ordinært bestyrelsesmøde 8/1 2018

Referatet kan ses i PDF-format neden for.

Ref. ord.møde 2018