Referat fra bestyrelsesmøde 31/1 2018

Referatet kan ses i PDF-format neden for.

Ref. af 310118