Referat fra bestyrelsesmøde 4/10 2017

Referatet kan ses i PDF-format neden for.

Ref. af 041017