Referat fra bestyrelsesmøde 25/7 2017

Referatet kan ses i PDF-format neden for.

Ref. af 250717