Referat fra ordinært bestyrelsesmøde 24/1 2017

Referatet kan ses i PDF-format neden for.

Ref. ord.møde 2017